HANDELSRECHT advocaathandelsrecht

 

Als ondernemer zal je geregeld te maken krijgen met handelsrecht. Onder handelsrecht vallen alle rechtsvragen die te maken hebben met commerciële contracten tussen professionele partijen. Hierbij kun je denken aan duurovereenkomsten, huurovereenkomsten, overnamecontracten en distributieovereenkomsten. Maar je kan ook denken aan alle aspecten die daarmee verband houden, zoals ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding bij de niet-nakoming van een overeenkomst. Of aan de ontbinding van overeenkomsten en het uitoefenen van retentierecht. Bij dit soort handelsrecht gevallen, heb je een advocaat nodig met verstand van handelsrecht.

Voorkomen of procederen?

Om problemen op het gebied van handelsrecht zoveel mogelijk te voorkomen, is het zaak om afspraken met afnemers, leveranciers en commerciële samenwerkingspartners  goed vast te leggen.

Daarbij helpt het om de afspraken duidelijk te formuleren. Bovendien kan het gebruik (wel op de juiste manier!) van algemene voorwaarden ook helpen om geschillen in een vroeg stadium te smoren.

Heere advocaten kan u op die manier helpen om procedures te voorkomen. Als dat al een gepasseerd station is, kunnen wij natuurlijk voor u procederen over handelszaken. Daarbij gaan we pragmatisch te werk en maken we altijd een kosten-baten analyse. Soms kan een korte juridische klap de opening bieden voor een onderhandeling.

Heere advocaten: uw advocaat voor handelsrecht