ontslag reorganisatie

Reorganisatie bij werkgever: (hoe) kan je ontslag tegenhouden?

Werkgevers presenteren een ontslag door reorganisatie vaak als iets dat je niet kunt tegenhouden. Natuurlijk: soms is het echt onontkoombaar is dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen. Maar het is lang niet altijd zo dat degene die wordt aangewezen ook echt degene is die op grond van de wet ontslag moet krijgen. Soms heeft de werkgever een voorkeur om een bepaalde werknemer te ontslaan bij de reorganisatie. Bijvoorbeeld degene die wat duurder is dan de collega’s. Of die het afgelopen jaar vaker ziek was of kritisch over de leiding.

Bij een ontslag wegens reorganisatie moet de werkgever naar het UWV. Het UWV onderzoekt dan of het ontslagverzoek aan alle wettelijke vereisten voldoet (lees ons artikel hier). Is dat niet het geval, dan kun je het ontslag soms tegenhouden. Ook als je het ontslag door reorganisatie niet kunt tegenhouden, kun je soms betere ontslag voorwaarden krijgen dan er in eerste instantie zijn aangeboden.

Wat kun je hier zelf aan doen?

Voer verweer om ontslag door reorganisatie tegen te houden

Als de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV, dan krijg je van het UWV een kopie van de volledige ontslagaanvraag. Hierin staat waarom de werkgever je wil ontslaan. Je ontvangt ook een verweerformulier waarmee je binnen 14 dagen kunt aangeven of je het eens bent met het ontslag en zo niet, waarom niet. De termijn is dus vrij kort en daarom is het handig om tijdig met een deskundige contact te zoeken. Ook is het verstandig om op voorhand al alle gegevens te verzamelen die je nodig hebt voor een eventueel verweer.

Verzamel gegevens om ontslag door reorganisatie tegen te houden

Beweert de werkgever dat er arbeidsplaatsen gaan vervallen? En ben jij een van degenen die wordt aangewezen voor ontslag? Dan kan het nuttig zijn als je goede informatie hebt over de verschillende functies die er binnen het bedrijf zijn. Doet een collega precies hetzelfde werk, maar heeft hij op papier een andere functie? Dat kan nogal wat uitmaken in het ontslagtraject. De werkgever moet bij reorganisatie namelijk “afspiegelen”. Dat betekent dat werknemers met dezelfde functie met elkaar vergeleken moeten worden. Als de werkgever de groep mensen met dezelfde functie verkeerd indeelt, kan iemand ten onrechte ontslag krijgen.

Heb je voordat je bij deze werkgever begon nog bij een zelfde soort bedrijf gewerkt? En ben je min of meer vanzelf bij de nieuwe werkgever terecht gekomen? Dan kan het zijn dat jouw dienstverband langer is dan iedereen denkt. Dat kan betekenen dat je een hogere ontslagvergoeding moet krijgen. Of misschien niet eens aan de beurt bent voor ontslag. Zorg dat je alle gegevens over jouw dienstverleden bij de hand hebt.

Kijk rond

Als er een herplaatsingsmogelijkheid in het bedrijf is, die precies bij jou past, kun je het ontslag misschien voorkomen. Is er een functie die je zou kunnen vervullen en waar nu een vacature is? Dan zou jij wel eens in aanmerking kunnen komen voor die arbeidsplaats. Dat kan ook aan de orde zijn als er nu op die plaats een uitzendkracht zit of iemand met een contract voor bepaalde tijd. Als je dezelfde functie in het verleden hebt uitgevoerd of vaak invalt tijdens vakantie van een collega die die functie vervult, kun je misschien die functie krijgen.

Wees alert

In de aanloop naar een reorganisatie vinden er vaak “interesse gesprekken” plaats. De werkgever vraagt dan of je bereid zou zijn om een andere functie te vervullen. Als je dat meteen helemaal afwijst, kan het zijn dat je later achter het net vist. Wijs dus niet zomaar een herplaatsing af!

Er kan een sociaal plan van toepassing zijn. Als dat het geval is, heb je mogelijk recht op een (veel) hogere vergoeding dan de transitievergoeding (het wettelijk minimum). Daarnaast kunnen in een sociaal plan ook afspraken staan over begeleiding (outplacement of opleiding) en een langere opzegtermijn.

Onderhandel 

In plaats van de hele procedure bij het UWV door te lopen, bieden werkgevers vaak een vaststellingsovereenkomst aan bij reorganisatie. Als jij niet degene bent die voor ontslag in aanmerking komt, valt er mogelijk ook nog wat te onderhandelen over de vergoeding die je krijgt bij het ontslag. Als jij de enige werknemer bent die nog moet beslissen over het al dan niet tekenen van de VSO, wil de werkgever misschien wel wat extra’s aanbieden om de zaak rond te krijgen. In alle gevallen kan het nuttig zijn om de zaak even aan een deskundige voor te leggen.

Wil je ontslag wegens reorganisatie tegenhouden? Zorg dat je tijdig in actie komt! Bel vrijblijvend 010-4360069