verbetertraject

Na Odfjell nu ook ontslagronde bij Vopak

Tankopslagbedrijven hebben het moeilijk, zo blijkt uit reorganisaties in de Rotterdamse haven. Na de reorganisaties bij Odfjell kondigt nu ook Vopak een forse ontslagronde aan. Daarbij zal 20% van het personeel worden ontslagen. De vraag is of dit bij Vopak tot evenveel juridische verwikkelingen zal leiden als bij Odfjell. Wat was daar aan de hand?

niet eens met sociaal plan

De reorganisatie van Odfjell speelde in mei 2014. Odfjell was met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen. Personeel van Odfjell vocht in kort geding het sociaal plan aan, omdat het nieuwe sociaal plan tot lagere vergoedingen leidde dan een eerder plan. Dit is opmerkelijk. Als er eenmaal een sociaal plan ligt, is de ruimte voor individuele werknemers om daar nog aan te tornen beperkt. Een kantonrechter kent bij een reorganisatieontslag vaak de vergoeding uit het sociaal plan toe. Het idee is dat er door de vakbonden of de ondernemingsraad al ten behoeve van de werknemer is onderhandeld. Daarbij is ook rekening gehouden met de belangen van de werknemers die in dienst blijven. Een individuele werknemer kan daardoor soms voor een voldongen feit komen te staan. In het geval van Odfjell wees de rechter de vordering van de werknemers uiteindelijk af.

reorganisatie bij Vopak

Bij Vopak zullen de eerste stappen in deze reorganisatie bestaan uit overleg met de ondernemingsraad en met de vakbonden over een sociaal plan. Juist in deze overlegfase kunnen werknemers nog van zich laten horen, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten van de ondernemingsraad. Ligt het sociaal plan er eenmaal, dan is het zaak om u als werknemer goed te laten adviseren over de uitwerking van het plan in uw specifieke geval. Komt u op grond van het afspiegelingsbeginsel inderdaad voor vertrek in aanmerking? Is er voldoende gekeken naar uw herplaatsingsmogelijkheden? Is het in uw geval voordelig om gebruik te maken van de plaatsmakersregeling? Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van het sociaal plan is soms meer te behalen dan u denkt. Kortom: niet te snel akkoord gaan.