verbetertraject

Wereldwijd concurrentiebeding voor de duur van 2 jaar redelijk?

Soms is in een concurrentiebeding opgenomen: “het is de werknemer verboden om in een straal van een 20 kilometer rond de vestiging van de werkgever actief te zijn”. Veel concurrentiebeding bevatten echter helemaal geen geografische aanduiding. In andere concurrentiebedingen staat dat deze wereldwijd geldt. Gaat dat niet veel te ver?

De wet stelt geen eisen aan het geografische bereik van een concurrentiebeding. Partijen zijn vrij om af te spreken wat zij willen. Een concurrentiebeding met wereldwijde werking is dus niet uitgesloten. Wel kan een rechter een wereldwijd concurrentiebeding gedeeltelijk vernietigen of beperken als de belangen van de werknemer te zeer worden benadeeld door de wereldwijde werking.

In enkele recente uitspraken werd gestreden over een concurrentiebeding met wereldwijde strekking. Voor een directeur van een online hotel boekingsbedrijf werd een wereldwijd verbod op concurrerende activiteiten niet te ruim geacht, omdat de werkzaamheden vanaf iedere plek op de wereld konden worden uitgevoerd. Zo’n uitkomst is begrijpelijk in zaken waarin de werkzaamheden wereldomspannend zijn en vanaf elke plek ter wereld kunnen worden uitgevoerd. Met de opkomst van vele online ondernemingen en internationale activiteiten, zal een wereldwijd concurrentiebeding naar verwachting dus vaker worden gehandhaafd.

De kantonrechter in Enschede achtte een wereldwijd concurrentiebeding voor de duur van twee jaar echter te ruim en te lang. Volgens deze rechter zou de kennis van de werknemer over de verkoopstrategie na een jaar al niet meer actueel zijn. In deze recente uitspraak oordeelde de rechter dat het gehele concurrentiebeding beperkt kon worden tot 1 jaar en dat de werknemer moest worden toegestaan om activiteiten te ontplooien in Amerika die niet direct concurrerend waren met de activiteiten van de werkgever.

Meer informatie over concurrentiebedingen en tips voor de werkgever.