verbetertraject

Anticiperen op maximale ontslagvergoeding WWZ?

De discussie rondom de hoogte van ontslagvergoedingen zal veel werkgevers niet ontgaan zijn. Na 1 juli 2015 zal de gemiddelde ontslagvergoeding substantieel lager uitvallen dan nu het geval is. UItgangspunten bij de transitievergoeding zijn een maximale vergoeding van EUR 75.000 of een jaarsalaris (als dat meer is). Reden om nog even te wachten met ontslag van oudere en duurdere werknemers? Of kan er bij het aanbieden van vergoedingen vooruit worden gelopen op de situatie na 1 juli 2015?

Strikt genomen gaat het door de WWZ gestelde maximum pas in na 1 juli 2015. In de praktijk worden de nieuwe maximale bedragen al als uitgangspunt gehanteerd in verschillende sociaal plannen. Zie bijvoorbeeld het sociaal plan van een organisatie in de gehandicaptenzorg. Bonden en OR lijken dus al bereid te zijn om vooruit te lopen op de maximale beeindigingsvergoedingen. In een recente uitspraak van de kantonrechter Midden-Nederland werd eveneens rekening gehouden met de toekomstige uitgangspunten. In deze zaak zou een vergoeding op grond van de huidige kantonrechtersformule bij C=1 neerkomen op EUR 330.000. De werknemer kreeg ‘slechts’ een vergoeding van EUR 180.000. De overweging van de kantonrechter luidde hier:

“Voorts neemt de kantonrechter in aanmerking dat de discussie rondom de hoogte van beëindigingsvergoedingen in het algemeen (en die van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector in het bijzonder) en de invoering van de WNT en de WWZ niet aan [verweerder] ontgaan zal zijn. Hij heeft er daarom rekening mee kunnen houden (door bijvoorbeeld geld opzij te leggen) dat bij een eventuele beëindiging van het dienstverband de beëindigingsvergoeding lager zou uitvallen dan in de voorgaande periode het geval zou zijn geweest.”

Opgemerkt zij dat de maximale vergoeding onder het regime van de WWZ niet de enige overweging was om een lagere vergoeding toe te kennen dan op grond van de kantonrechtersformule zou zijn toegewezen. Duidelijk is echter dat werknemers zich meer en meer zullen moeten gaan instellen op de nieuwe vergoedingen.

Kan een werkgever ook in individuele onderhandelingen al een beroep doen op de WWZ? De nieuwe normen van de WWZ kunnen natuurlijk een argument zijn in de onderhandelingen. Daarbij kan gedacht worden aan de maximum bedragen die vanaf juli 2015 gaan gelden, maar ook aan de opbouw van de veroeding – grofweg 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, tegenover soms wel 2 maandsalarissen per gewerkt dienstjaar onder het huidige recht. De nieuwe normen worden echter (behalve in de hierboven vermelde uitspraak) nog niet breed toegepast in ontbindingsprocedures. Voor werknemers kunnen de toekomstige uitgangspunten voor een beëindigingsregeling ook een reden vormen om liever nu akkoord te gaan met een regeling (met een vergoeding gebaseerd op huidig recht) dan over driekwart jaar.

Tags:
,