Hoe zit het eigenlijk met het concurrentiebeding van een statutair directeur? Veel gewone werknemers denken dat ze er makkelijk onderuit kunnen komen. In de praktijk blijkt een concurrentiebeding heel wat minder vrijblijvend dan gedacht. Werknemers worden tot hun schrik geconfronteerd met fikse boetes, beslag of dwangsommen. Is het concurrentiebeding bij...

Het zal je maar gebeuren. Een oproepingsbrief voor een vergadering met de aandeelhouders valt op de mat. Op de agenda staat het 'voorgenomen' ontslag. Na een korte beraadslaging besluiten de aandeelhouders het ontslag te verlenen. Het vertrouwen is weg omdat de door de aandeelhouders gewenste doelen niet behaald zijn. Bij...

Op papier lijkt het ontslag van een statutair directeur simpeler dan het ontslag van een “gewone” werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een statutair bestuurder "te allen tijde" worden ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Bij een B.V. is volgens artikel 2:244BW de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de...

Het zal je maar gebeuren: je krijgt te horen dat er een ontslagtraject wegens gedrag of disfunctioneren tegen jou is ingezet. Er blijkt al een heel dossier tegen jou te liggen.  Had je dit kunnen zien aankomen? Waarschijnlijk wel. Lees hier hoe je dossieropbouw herkent. Aanwijzingen Herken je een of meer van...

Bij een reorganisatie wordt vaak nog steeds een standaard  ontslagprocedure gevoerd bij het UWV. De selectie van de werknemers die ontslagen worden, vindt plaats op basis van het afspiegelingsbeginsel. Hoewel dit het wettelijk uitgangspunt is, leidt dit niet altijd tot een optimale uitkomst. Vaak worden er door het afspiegelingsbeginsel (ook) medewerkers aangewezen die door hun enthousiasme eigenlijk...

Stijging van het aantal mislukte ontslagverzoeken maakt onderhandelen bij zwak dossier lucratief!Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht (uitgewerkt in de Wet Werk en Zekerheid, WWZ) is het voor werkgevers veel moeilijker om een ontslag te geven op vage of zwakke ontslaggronden.  Rechters zullen een ontslagverzoek op basis van een onvolledig dossier vaker afwijzen. De cijfers liegen er niet...

Ontslag als statutair directeur – hoe kan ik mij hiertegen beschermen?Een statutair bestuurder van een vennootschap bevindt zich in een kwetsbare positie. Hij kan relatief makkelijk worden ontslagen. Anders dan bij gewone werknemers is er voor het ontslag van de statutair directeur geen toestemming van een instantie (zoals de rechter of het UWV) nodig voor een geldig ontslag. De...

De 3 gevaarlijkste fouten bij ontslag van een statutair directeur – en hoe je deze kunt voorkomen. Het ontslag van de statutair directeur lijkt zoveel makkelijker dan het ontslag van een “gewone” werknemer. Volgens artikel 2:244 van het Burgerlijk Wetboek kan iedere statutair bestuurder te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die...

Sinds 1 juli jl. is de langverwachte wijziging van het ontslagrecht een feit. En nu?In de dagelijkse praktijk verandert er ogenschijnlijk nog niet zo veel. Maar let op: bij een ontslagaanvraag kunnen er nieuwe verplichtingen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de herplaatsingsverplichting, de scholingsverplichting en “voldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden”. Blijkt...

De discussie rondom de hoogte van ontslagvergoedingen zal veel werkgevers niet ontgaan zijn. Na 1 juli 2015 zal de gemiddelde ontslagvergoeding substantieel lager uitvallen dan nu het geval is. UItgangspunten bij de transitievergoeding zijn een maximale vergoeding van EUR 75.000 of een jaarsalaris (als dat meer is). Reden om nog...