Het zal u niet ontgaan zijn. Per 1 augustus 2022 wordt het nieuwe artikel 7:653a BW van kracht. Vanaf dat moment is een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst (een nevenactiviteitenbeding) alleen nog geldig als er objectieve redenen zijn die zo'n verbod rechtvaardigen.  Als het nevenactiviteitenbeding niet geldig is - dus...

Je hebt een gesprek met HR en jouw leidinggevende. Je krijgt te horen dat het niet zo goed gaat en dat er iets moet verbeteren aan jouw functioneren. So far, so good. Als jouw werkgever een verbetertraject voorstelt, kun je dat in de meeste gevallen maar beter niet weigeren. Weigeren...

Werkgevers presenteren een ontslag door reorganisatie vaak als iets dat je niet kunt tegenhouden. Natuurlijk: soms is het echt onontkoombaar is dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen. Maar het is lang niet altijd zo dat degene die wordt aangewezen ook echt degene is die op grond van de wet ontslag...

Als horecaondernemer bent u er vast mee bekend: coronahuurkorting en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Maar kent u de vastelastenmethode ook al? Voordat de hoogste rechter (de Hoge Raad) zich hierover had uitgesproken, had iedereen zijn eigen ideeën over de verhouding tussen coronahuurkorting en de TVL die de ondernemer ook kan...

Hoe zit het eigenlijk met het concurrentiebeding van een statutair directeur? Veel gewone werknemers denken dat ze er makkelijk onderuit kunnen komen. In de praktijk blijkt een concurrentiebeding heel wat minder vrijblijvend dan gedacht. Werknemers worden tot hun schrik geconfronteerd met fikse boetes, beslag of dwangsommen. Is het concurrentiebeding bij...

Het zal je maar gebeuren. Een oproepingsbrief voor een vergadering met de aandeelhouders valt op de mat. Op de agenda staat het 'voorgenomen' ontslag. Na een korte beraadslaging besluiten de aandeelhouders het ontslag te verlenen. Het vertrouwen is weg omdat de door de aandeelhouders gewenste doelen niet behaald zijn. Bij...

Op papier lijkt het ontslag van een statutair directeur simpeler dan het ontslag van een “gewone” werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een statutair bestuurder "te allen tijde" worden ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Bij een B.V. is volgens artikel 2:244BW de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de...

Het zal voor iedere HR expert bekend zijn: een werknemer die niet goed functioneert, moet de kans krijgen om te verbeteren voordat je een ontbindingsprocedure kan starten. Het dossier is pas compleet ( 'voldragen') als dit verbetertraject doorlopen is. So far, so good. Toch zien we helaas nog te veel...