Soms is het duidelijk dat het dienstverband moet eindigen. Bijvoorbeeld als de relatie tussen werkgever en werknemer ernstig verstoord is en er geen uitzicht is op herstel. De werkgever kan dan naar de rechter stappen. In een ontslagprocedure zal de rechter kijken of een ontbinding van de arbeidsrelatie noodzakelijk is. Ook...

Bij een reorganisatie wordt vaak nog steeds een standaard  ontslagprocedure gevoerd bij het UWV. De selectie van de werknemers die ontslagen worden, vindt plaats op basis van het afspiegelingsbeginsel. Hoewel dit het wettelijk uitgangspunt is, leidt dit niet altijd tot een optimale uitkomst. Vaak worden er door het afspiegelingsbeginsel (ook) medewerkers aangewezen die door hun enthousiasme eigenlijk...

Veel bedrijven zijn zich aan het voorbereiden op de nieuwe privacywetgeving (AVG) die vanaf 25 mei van dit jaar gaat gelden. Bedrijven die zelf AVG-compliant zijn, eisen dat alle bedrijven waarmee zij samenwerken ook AVG-compliant zijn. Hoe moet je je als HR afdeling voorbereiden op de AVG om boetes te voorkomen? Privacyregels...

Naast haar reguliere cursussen en webinars legt de Academie voor de Rechtspraktijk regelmatig verrassende verbindingen tussen de advocatuur en culturele organisaties, zoals musea, theater- en dansgezelschappen. In de voorstelling “De advocaat” van de toneelgroep Maastricht werd de aanwezige advocaten ook een spiegel voorgehouden. Onderhoudend en inspirerend!

The post Babise de...

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan een dure grap worden voor een werkgever, zo blijkt maar weer eens in een recente uitspraak. Casus Een werkneemster (een lerares) verscheen na de vakantie zonder enig bericht niet op haar werk. Zij maakte een lange reis. Voor het schoolbestuur was de ongeoorloofde afwezigheid aanleiding...

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels voor een ontslag wegens disfunctioneren flink aangescherpt. Kort gezegd is het voor werkgevers een stuk lastiger geworden om een werknemer die niet goed functioneert met succes te ontslaan. Dat bleek recent ook maar weer eens in onze praktijk.CasusEen sales medewerker kreeg van...

WWZ in de praktijk: Bedingen en Procederen in het Arbeidsrecht | 9 juni 2016|Babise de Laive geeft cursus over bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst bij de Academie voor de Rechtspraktijk. De cursus is bedoeld voor advocaten met minimal 3 jaar werkervaring. Er worden onderwerpen behandeld als: Hoe zit het met proeftijdbedingen, concurrentiebedingen en studiekostenbedingen sinds de WWZ is ingevoerd? Is een nevenactiviteitenbeding een...

AanzeggenHet lijkt zo simpel, en ongetwijfeld was het ook zo bedoeld: infomeer een werknemer tijdig en schriftelijk over het al dan niet voortzetten van diens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zie ons artikel van 3 juli 2015). Het idee achter de regel is dat een werknemer met een contract voor bepaalde tijd...

Net een bedrijf gestart en even niet opgeletWie leest nu nog de kleine lettertjes? Lezen kost tijd en moeite omdat de letters zo klein zijn. Het vinkje is zo aangeklikt. Maar wat nu als in die kleine lettertjes een ‘verrassing’ staat zoals een looptijd van twee jaar? Consumenten kunnen algemene...

Een dienstverband voor bepaalde tijd kan een vervelend staartje krijgen als je niet tijdig laat weten of er wordt voortgezet of niet. Je voldoet dan als werkgever niet aan de aanzegverplichting. De werknemer kan dan aanspraak maken op een aanzegboete.Wat is de aanzegverplichting?De aanzegverplichting houdt in dat je als werkgever aan werknemers met...