Een paar weken werken en een jaar salaris, kan dat?Ja dat kan! In deze zaak werden werkgever en werknemer het niet eens over de voortzetting van een jaarcontract. De werkgever was onduidelijk over de duur van de voorzetting (zou dat een of twee maanden zijn en liet de werknemer na einde...

Recente uitspraak: Concurrentiebeding & onderhandelingen…..oppassen!Een werkgever en werknemer waren met elkaar in gesprek over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In de onderhandelingen stelde de werkgever aan de werknemer voor om het concurrentiebeding te laten vervallen. Toen de onderhandelingen op niets uitliepen, hield de werkgever toch weer vast aan het concurrentiebeding. Immers,...

Colleges Arbeidsrecht voor advocaten bij de Academie voor de RechtspraktijkBabise de Laive geeft cursus over bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst bij de Academie voor de Rechtspraktijk. De cursus is bedoeld voor advocaten met minimaal 4 jaar werkervaring. Er worden onderwerpen behandeld als: Hoe zit het met proeftijdbedingen, concurrentiebedingen en studiekostenbedingen sinds de WWZ is ingevoerd? Is een nevenactiviteitenbeding een concurrentiebeding? Wanneer...

Stijging van het aantal mislukte ontslagverzoeken maakt onderhandelen bij zwak dossier lucratief!Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht (uitgewerkt in de Wet Werk en Zekerheid, WWZ) is het voor werkgevers veel moeilijker om een ontslag te geven op vage of zwakke ontslaggronden.  Rechters zullen een ontslagverzoek op basis van een onvolledig dossier vaker afwijzen. De cijfers liegen er niet...

Ontslag als statutair directeur – hoe kan ik mij hiertegen beschermen?Een statutair bestuurder van een vennootschap bevindt zich in een kwetsbare positie. Hij kan relatief makkelijk worden ontslagen. Anders dan bij gewone werknemers is er voor het ontslag van de statutair directeur geen toestemming van een instantie (zoals de rechter of het UWV) nodig voor een geldig ontslag. De...

De 3 gevaarlijkste fouten bij ontslag van een statutair directeur – en hoe je deze kunt voorkomen. Het ontslag van de statutair directeur lijkt zoveel makkelijker dan het ontslag van een “gewone” werknemer. Volgens artikel 2:244 van het Burgerlijk Wetboek kan iedere statutair bestuurder te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die...

re-integratiekosten en transitievergoedingHet is een logische gedachte als werkgever: Ik heb in het kader van de tweede spoor re-integratie allerlei kosten gemaakt. Een deel van die kosten had te maken met het verbeteren van de inzetbaarheid van mijn werknemer op de arbeidsmarkt. Kan ik die kosten nu ook als inzetbaarheidskosten in mindering brengen op...

Verplichte stappen in de re-integratie – Mis ze niet!(En neem ze op tijd!)Bij het beoordelen van het re-integratiedossier beoordeelt het UWV onder andere of de voorschriften uit de Wet Poortwachter en de Regeling Procesgang eerste en tweede Ziektejaar juist en tijdig zijn opgevolgd. Denk daarbij aan (in elk geval) de volgende...

Opeisen ontslagvergoedingen – laat geen geld liggen!Met de invoering van de wet werk en zekerheid (WWZ) lijkt het duidelijk genoeg: Bij een beëindiging van het dienstverband (langer dan 24 maanden) door de werkgever heeft de werknemer aanspraak op de transitievergoeding. Met behulp van tools op internet kan de hoogte van de transitievergoeding worden berekend. Toch wordt niet...