Wat wordt er van werkgever en (de zieke) werknemer verwacht met betrekking tot het vinden van passende arbeid?Het ligt in de eerste plaats op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers passende arbeid aan te bieden. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan. De werkgever moet...

Bij ziekte van een werknemer moet je als werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen om te voorkomen dat er (nadat je al twee ziektejaren hebt doorbetaald) ook nog een loonssanctie wordt opgelegd. Een loonsanctie betekent dat de werkgever nog maximaal een jaar langer het loon moet doorbetalen. Dit is een enorme schadepost, zeker als je als...

Sinds 1 juli jl. is de langverwachte wijziging van het ontslagrecht een feit. En nu?In de dagelijkse praktijk verandert er ogenschijnlijk nog niet zo veel. Maar let op: bij een ontslagaanvraag kunnen er nieuwe verplichtingen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de herplaatsingsverplichting, de scholingsverplichting en “voldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden”. Blijkt...

voorbeelden:“Hierbij laten we je weten dat jouw arbeidsovereenkomst na 1 september 2015 helaas niet zal worden verlengd.”of“Bij deze laat ik je weten dat jouw arbeidsovereenkomst na 1 augustus 2015 zal worden verlengd voor 8 maanden, waarbij alle voorwaarden zoals overeengekomen hetzelfde blijven. Ik ontvang graag een bevestiging dat jij akkoord gaat.”aanzegverplichtingSinds 1...

Door de wet Werk en Zekerheid gaat het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 flink veranderen. Een opvallende verandering betreft de transitievergoedingen. De transitievergoeding komt straks in de plaats van de ontslagvergoeding. In plaats van de kantonrechtersformule (met soms een of meer maandsalarissen per gewerkt dienstjaar) geldt na 1 juli 2015 de...

Tankopslagbedrijven hebben het moeilijk, zo blijkt uit reorganisaties in de Rotterdamse haven. Na de reorganisaties bij Odfjell kondigt nu ook Vopak een forse ontslagronde aan. Daarbij zal 20% van het personeel worden ontslagen. De vraag is of dit bij Vopak tot evenveel juridische verwikkelingen zal leiden als bij Odfjell. Wat was daar aan de hand?niet...

Dat het Nederlandse ontslagrecht per 1 juli 2015 grondig op de schop gaat is algemeen bekend. De hoofdlijnen heeft iedereen in de media voorbij zein komen: de transitie vergoeding, de maximum vergoeding van € 75.000, de ketenregeling, de ontslagroutes…Maar wat betekent dit nou concreet voor werkgevers? Wat moet er aangepast...

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of korter duurt, mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Als toch een proeftijdbeding wordt opgenomen in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter, dan is die proeftijd nietig (het beding geldt niet).ProeftijdEen proeftijd is bedoeld om...

De discussie rondom de hoogte van ontslagvergoedingen zal veel werkgevers niet ontgaan zijn. Na 1 juli 2015 zal de gemiddelde ontslagvergoeding substantieel lager uitvallen dan nu het geval is. UItgangspunten bij de transitievergoeding zijn een maximale vergoeding van EUR 75.000 of een jaarsalaris (als dat meer is). Reden om nog...

Soms is in een concurrentiebeding opgenomen: “het is de werknemer verboden om in een straal van een 20 kilometer rond de vestiging van de werkgever actief te zijn”. Veel concurrentiebeding bevatten echter helemaal geen geografische aanduiding. In andere concurrentiebedingen staat dat deze wereldwijd geldt. Gaat dat niet veel te ver?De wet stelt geen eisen aan het geografische...